Új meglátás az evolúciós elméletben

Hungarian version | English version here

A tudás a lehetőségek elérhetőségének jelen képessége. Amíg fel nem fedezték (és kiharcolták) azt, hogy a Föld a Nap körül kering, addig az emberek úgy éltek, hogy minden a Föld körül kering. De aztán előállt Galilei a híres mondásával: ‘Eppur si muove’ és mégis mozog a Föld. A ma embere még most is ezt hiszi.

Láthatjuk tehát, hogy a tudomány valamit igazságként kezel egészen addig, amíg ki nem derül, hogy lett egy új igazság, ami múlt időbe helyezi a régit. Itt a bizonyíték arra, hogy a régi hazugság volt, mégis igaznak hitte mindenki. De mégsem hazugságként tekintenek erre az új igazság tükrében, hanem a fejlődés egyik állomásaként, amiből egy másik állomásba értünk.

Ugyanez a helyzet a Holddal is. Sok furcsaság övezi, amit a tudomány nem tud megmagyarázni. Azért nem tudja megmagyarázni, mert a tudomány a bizonyítékok talaján mozog, ám ha a bizonyítékok nem illeszkednek a tudomány által elfogadott képbe, akkor rendszerint ezeket a bizonyítékokat vagy figyelmen kívül hagyják, vagy elméleteket fogalmaznak meg. Ezeknek az elméleteknek azonban megint csak olyan határokat tudnak adni, amik illeszkednek a tudomány kereteibe. Bár tudják, hogy a Föld soha nem tudna befogni egy ekkora holdat, mégis ez az egyik elmélet annak ellenére, hogy azonnal felmerül két újabb kérdés, a pályája és a forgása. A másik elmélet az, hogy a Földből szakadt ki figyelmen kívül hagyva azt, hogy a Hold a Naprendszernél is idősebb. De akkor hogyan és mikor került ide? Van ezekre válasz is, ám az rendkívül tudománytalan*.

Az emberi faj kialakulásának kutatási területe a DNS és a régészet. A régészeti kutatások bár a bizonyítékok talaján mozognak, mégis sok olyan kérdés merül fel, amire csak találgatnak, azaz pont azt teszik, amit a csillagászok, hogy elméleteket fogalmaznak meg. Az ezekkel az elméletekkel a gond, hogy ilyen elméleteket én is megfogalmazhatnék, ám nekem erről nincs papírom és a tudomány nem tesz mást, mint a tudós rangjától teszi függővé, melyik elméletet fogadja el igaznak. Ám van egy üres folt ebben, mégpedig az, hogy eddig még nem találták meg azt a leletet, ami az átmenetet képezné a homo sapiens felé. Lenne erre megint egy válasz, ami szintén rendkívül tudománytalan**. A DNS kutatásoknál is sok érdekes kérdés merült fel, amik nem illeszkednek a jelen igazságához, ezek egyike az, hogy a fekete emberben nincsenek neandervölgyi gének. A jelenleg elfogadott elmélet azonban az, hogy a homo sapiens Afrikából származik és minden ember ezek leszármazottja. De akkor miért vannak egymástól ilyen jól elkülöníthető rasszok, akik ráadásul geológiai értelemben is meghatározható területeken élnek? Nem szeretem magam ennyiszer ismételni, de a válasz erre rendkívül tudománytalan***.

A vallás azt mondja, hogy az ember teremtve lett. A teremtést a tudomány ennek ellenére elutasítja, hogy már ma is, a DNS kutatások kezdetekor a tudomány képes klónozni és új létformákat létrehozni, igaz még csak meglévő gének keresztezésével. Az tehát elmondható, hogy a teremtés elméletben megtörténhetett, csak még nem vagyunk azon a technológiai színvonalon, hogy ezt a semmiből megtegyük. Lenne erre egy közvetett bizonyíték, ez pedig a hiányzó láncszem, amit nem találtak meg a régészek. A választ nem fogjátok kitalálni, szintén rendkívül tudománytalan****.

Anomália szó jelentése: szabályellenes állapot; a szabályostól való eltérés, rendellenesség. Ahhoz, hogy valami anomália legyen, szükséges tehát az, hogy létezzen olyan szabály, amitől eltér és rend, amibe nem illeszkedik. Nem tudom eléggé kihangsúlyozni azt, hogy mi az idővonalnak csak egy adott pontján vagyunk, ami meghaladta az elmúlt korok igazságait és előtte vagyunk az elkövetkező korok igazságainak. Mert valamit igazságnak látni lehet csak annyi: nincs még elég információ. De mi van akkor, ha ezek az információk tudománytalanok a mai szabályok szerint és mi történik akkor, ha ez a tudománytalanság bizonyítást nyer?

Hogyan lehetséges az, hogy fogaskerekeket találtak több millió éves széndarabban és miért csak az alternatív kutatások foglalkoznak ezzel? A most következő rendkívül tudománytalan válaszokat a saját kutatásaim során begyűjtött információkból állítottam össze. Nincs a kezemben bizonyíték, csak olyan elméletek, amik semmivel sem rosszabbak a tudósok elméleteinél, csak tágabb logikai határokkal rendelkeznek.

*| A Hold hogyan és mikor került ide?

Két forrást érdemes megemlítenem. Az egyik David Icke Hold-kutatásának kivonata, a másik Grüll Antal: Atlan című könyve. Ezek pár kivételtől eltekintve összhangban állnak azzal, amiket az egyéb forrásaimban találtam. A Hold akkor került ide, amikor egy űrháború következményeként szétrobbant a Prosperine bolygó, amely a Mars és a Jupiter között keringett. Ma aszteroidaövként ismerjük. Ebben a háborúban a Mars is komolyan megsérült és változott a mai formájára. Megjegyzem a NASA kutatásai is megerősítik, hogy egykoron a Mars olyan lehetett, mint a mai Föld. A Holdat űrutazásra használták úgy, hogy kivájták a belsejét és átalakították hosszútávú utazásra alkalmas űreszközzé. A Naprendszerben nem ez az egyetlen mesterséges ilyen objektum, a Szaturnusz egyik holdja a Iapetus és a Mars holdja, a Phobos is ilyen. Az ismeretlen faktor, amit a jelenlegi tudományos elméletek nem vesznek figyelembe a technológiai értelemben fejlett idegen fajok létezése.

**| Még nem találták meg azt a leletet, ami az átmenetet képezné a homo sapiens felé

Azért nem találták még meg, mert nincs ilyen lelet. Az földi ember mesterségesen lett létrehozva, amiről beszámolnak bizonyos ősi teremtésmítoszok, ám ezeknek ilyen értelmezése kívül áll a tudomány mai keretein. A közvetett bizonyítékok erre a következők. Más fajokhoz képest az ember agyának térfogata drámai mértékben és igen rövid idő alatt nőtt meg. Ráadásul az emberi DNS-ben olyan szekvenciákat is találtak, melyek egyetlen más földi fajnál sem találhatók meg. Az ismeretlen faktor szintén a technológiailag fejlett idegenek létezése.

***| Miért vannak egymástól ilyen jól elkülöníthető rasszok, akik ráadásul geológiai értelemben is meghatározható területeken élnek?

Mert ez egy hologram, amibe a magasabb dimenziók felől olyan tudatok csatlakoznak, amik sok ember formájában jelennek meg a fizikai síkon. A tudomány már felfedezte a hologramot és azt is felismerte, hogy a külvilág is egy ilyen hologram, csak belső néztben gigantikus méretű. Ha ez egy hologram, az teljesen átértelmezi a világról kialakult képünket és megteremti annak lehetőségét, hogy ezt az átértékelt világértelmezést a tudomány is kövesse. Ám ehhez hosszú út vezet a jelenlegi sebesség mellett, amiben szerepet játszik az is, hogy ezzel a tudomány elérkezik a valláshatárra, ezért a változás csak konfrontáció mellett következne be hirtelen. A hologramról azt érdemes tudni, hogy rendkívül rugalmasan reagál a történésekre, illetve a lényeg az ‘itt és most’ és nem az, hogyan fejlődtek idáig az események. Azaz teljesen lényegtelen, hogy ki kiből, honnan és hogyan alakult ki. A lényeg a szándék és annak megvalósulása az idővonal adott pontján. Az ismeretlen faktor itt a szellemi világ létezése és annak kölcsönhatása a 3D fizikai síkjával. Aminek így már egy részterülete az idegen fajok létezése.

****| A hiányzó láncszem, amit nem találtak meg a régészek.

Ha léteznek olyan leletek, amik ellentmondanak az antropológiának és a darwini evolúciós elméletnek, azt két irányból lehet megközelíteni. Az egyik elfogadja az idő- és dimenzióutazást, a másik nem. Ez utóbbi számít merev álláspontnak akkor, ha elfogadjuk a magasabb dimenziók létezését és képességét a 3D-be történő belépésükre, mert ebben az esetben miért kötné őket az idővonal. Ha egy faj időmigrációval egy másik korba költözik, az 3D-ben semmiben sem különbözik attól, ha más helyre költözik, persze az ő szemszögükből. A másik irány, ami elutasítja az idő- és dimenzióutazást is igazolhaja a 300 millió éves aranyláncot a szénben, ám ebben az esetben az élet kialakulása, illetve újra kialakulása egy sokkal általánosabb dolog az univerzumban.

Itt véleményem szerint a fő kérdés az, hogy ki húzza először az időt. Ha valóban létezik olyan, hogy dimenzióutazás, esetleg sokkal általánosabb formában, mint azt a legmerészebb ember is gondolná, akkor könnyen megeshet, hogy az évmilliók során elfelejtődik, ki jött létre először. Ami lehetséges úgy is, hogy logikai hurkok jönnek létre, azaz aki először húzza az időt, azt is teremthette valaki. Ne felejtsük el, hogy ez egy hologram! Nem más, mint egy kalandjáték, amiben a teremtés lehet csak egy holo installáció. Ha te vennél a boltban egy konzolos kalandjátékot, amit elindítva bárhogy variálhatnád a játék beállításait, kötne téged az, mik az alapbeállításai?

--

--

I explore the signs of meaningful life beyond my front door. | https://istvan.diczig.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store